RINA Hakkında | Bizimle Çalışın | Yayınlar | Haberler ve Etkinlikler
 |  Site Haritası  |  Arama      
ANASAYFA | İLETİŞİM
Ürün Belgelendirme
 
 
Tüm hizmetlerimizi görmek için tıklayınız
 

İstanbul Merkez Ofis
Değirmen Sk. Nida Kule İş Merk.
No:18 Kat:9 Kozyatağı 34752
Kadıköy Istanbul TÜRKİYE
Telefon : +90.216.571 54 00
Faks : +90.216.571 54 99
info.tr@rina.org
Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Ürün Belgelendirme
 
Ürün Belgelendirme
 

CE MARKALAMA

CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan, can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini,
diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur ve anlamı ise “Avrupaya Uygunluktur”.
CE işareti, endüstriyel ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir.

CE MARKALAMA KAPSAMI :
Ürünler tüm uygulanabilir direktifler ile uyumlu olmalıdır.Yeni ürünler dışında ikinci el ve kullanılmış ürünleri de kapsamaktadır.
AB’nde 1985 yılından sonra ürün gruplarını içeren ve temel gereklerin yerine getirilmesi ve ürünlerin risk durumuna göre imalatçının kendi beyanı
veya üçüncü bir kuruluşun testlerini müteakip belgelendirilmesini ve CE işaretlemesini esas alan yeni yaklaşım uygulamasına geçilmiştir.
Bu uygulama için “Yeni Yaklaşım Direktifleri” hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
AB Pazarına ilk olarak sunulacak tüm ürünlerde zorunludur.


RINA nın Onaylı Kuruluş olarak CE Markalama hizmet verdiği direktifler aşağıda listelenmiştir.

Yapı Malzemleri Direktifi CPD, Construction Products Directive 89/106/EEC
Makine Direktifi MD, Machinery Directive 

98/37/EC ; 2006/42/EC

Basınçlı Ekipmanlar Direktifi PED, Pressure Equipment Directive 97/23/EC
Basit Basınçlı Kaplar Direktifi SPED, Simple Pressure Vessels Directive 87/404/EEC
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi TPED,Transportable Pressure Equipment Directive 99/36/EC
Asansörler Direktifi LD, Lifts Directive 95/16/EC
Kişisel Korunma Ekipmanları Direktifi PPE, Personal Protective Equipment Directive 89/686/EEC
Alçak Gerilim Direktifi LVD, Low Voltage Directive 2006/95/EC
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi EMC, Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Trans-Avrupa Geleneksel Ray Sistemleri Dir. Interoperability of the Trans-European Conventional Rail System Dir. 2001/16/EC
Trans-Avrupa Yüksek Hızlı Ray Sistemleri Dir. Interoperability of the Trans-European High-speed Rail System Dir. 96/48/EC
Gezi Amaçlı Tekneler Direktifi RCD, Recreational Craft Directive 94/25/EC
Denizcilik Ekipmanları Direktifi MED, Marine Equipment Directive 96/98/EC
 

DTM tarafından hazırlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir 4703 No’lu Kanun gereklerine göre, Türkiye dahilinde; İç piyasada üretilen ve iç piyasaya arz edilecek yeni ürünler ile kullanılmış olmakla birlikte önemli değişiklik yapılarak iç piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler,AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen yeni, eski ve kullanılmış ürünler, için CE Markalama zorunludur.

CE işareti taşıma zorunluluğu, yalnızca AB Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünler için geçerlidir. 

 

Gost-R , Gost-K, UkrSEPRO, RTN

RINA olarak Ürün Belgelendirme hizmetinde bulunduğumuz diğer alanlar ; 

Kalite yönetim sistemi  sertifikası GOST  ISO 9001-2001 (ISO 9001 : 2000)
Uyguluk sertifikası GOST-R sisteminde,
GOSSTROY (İnşaat) sisteminde ürün sertifikası,
YANGIN güvenlik sisteminde ürün sertifikası alma kolaylığı,
Sağlık- HİJYEN sisteminde  ürün sertifikası alma kolaylığı,
Sanayi güvenlik ekspertiz gerçekleştirme,
ROSTEHNADZOR  (teknik denetim) izin belgesi alma,
UkrSEPRO sisteminde ürün sertifikası alma kolaylığı,
Teknik Şartname ( TY) hazırlama ve onaylama,
Acil gümrük sertifikaları düzenleme,
Ret kararlarına dair mektuplar düzenleme,
EURO 2, 3, 4 sertifikaları düzenleme.

GOST-R Rusya Federasyonu Ürün Uygunluk Sertifikası
GOST-K Kazakistan Ürün Uygunluk Sertifikası
RTN Sanayi Güvenliği Sertifikası
GSEN Hijyen Sertifikası
GPN Yangın Güvenliği Sertifikası
GOSTSTROY İnşaat Ürün Sertifikası 
UkrSEPRO Ukrayna Ürün Uygunluk Sertifikası 

 

 

 

 

 

 

 

GOST-R SERTİFİKASI

GOST-R sertifikası Rus Gümrüklerinden ihraç ürünlerinizin geçiş yapılabilmesi için gerekli olan belgedir.
2000 yılı itibariyle kanunen uygulamaya konulan bu belge 2004 yılında Rus Gümrüklerinde denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla ihracat yapan firmalara bu belgenin zorunluluğu hatırlatılmaktadır. Bu belgenin Gümrük belgeleri arasında istenmesinin dışında iç piyasada da sorulmaktadır. Ayrıca sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı kabul etmemektedir.
Rusya federasyonunda Pazar içi serbest satış için bu belge gerekmektedir. GOST-R sertifikası Rusya ve Beyaz Rusya`da geçerlidir.

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır.
Gost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler
için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 y. No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan
ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost R sertifikası alınması zorunludur. Gost R sertifikası,
ürünlerin Rusya Devleti tarafından akkredite edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akkredite
edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen
belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve
Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen
ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

 

ROSTEKNADZOR SERTİFİKASI
Özellikle sanayide ve petro-kimya sektöründe yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve diğer tehlike arzeden yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike arzeden endüstriyel ekipmanlar için gerekmektedir.
Rostekhnadzor Belgesi bir tür "Kullanma İzni" olarak ortaya çıkmaktadır.

 
RTN Belgesi ( İzni ) gerektiren ürün ve ekipmanlar :
Yük ve İnsan Asansörleri, Eskalatörler,
Endüstriyel Vinçler ve İnşaat Vinçleri, Elevatörler,
Hava ve Gaz Kompresörleri,
Basınçlı kaplar, Petrokimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana, Valf ve Klapeler,
Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler,
Ex-Proof, ATEX özellikleri gerektiren elektro-mekanik ekipmanlar,
Özel depolama üniteleri : Gaz ve Benzin Depoları, yanıcı-parlayıcı ya da toksik maddelerin bulundurulduğu depolar,
Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler, kazan ve yüksek fırınlar,
Tehlike arzeden kaynak işlemleri ve bununla ilgili ekipmanlar,
Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar,
Madencilik ve yer altında kullanılacak tüm ekipmanlar,
Metal Ergitme Fırınları gibi...  

 

RINA Istanbul Merkez Ofis: 0 216 571 5400
 
NACE CIP Seviye 2 Boya Enspektörlüğü Eğitimi (6 Kasım - 11 Kasım 2017)
NACE CIP Level 2 Boya Enspektörlüğü Eğitimi için kayıt süreci devam etmektedir.

Detay >>
NACE CIP Seviye 1 Boya Enspektörlüğü Eğitimi (30 Ekim - 4 Kasım 2017)
NACE CIP Level 1 Boya Enspektörlüğü Eğitimi için kayıt süreci devam etmektedir.

Detay >>
 ONLINE BİLGİ TALEBİ
 ONLINE TEKLİF TALEBİ
© 2008 Rina. Tüm hakları Saklıdır. en iyi 1024x768 ve yukarı çözünürlüklerde izlenir.Web Tasarım Grimor