RINA Hakkında | Bizimle Çalışın | Yayınlar | Haberler ve Etkinlikler
 |  Site Haritası  |  Arama      
ANASAYFA | İLETİŞİM
Vizyon
Politika
Tarihçe
Organizasyon
Rakamlar
Yönetim
 
Tüm hizmetlerimizi görmek için tıklayınız
 

İstanbul Merkez Ofis
Değirmen Sk. Nida Kule İş Merk.
No:18 Kat:9 Kozyatağı 34752
Kadıköy Istanbul TÜRKİYE
Telefon : +90.216.571 54 00
Faks : +90.216.571 54 99
info.tr@rina.org
Ana Sayfa > Rina Hakkında > Organizasyon
 
ORGANİZASYON
 

THE RINA GROUP & TÜRKİYE OPERASYONLARI HAKKINDA

RINA Türkiye RINA Grubu’nun sahip olduğu hisselerinin tamamına sahip olduğu 1993 yılında resmi olarak faaliyetlerine başlamış bir kuruluşdur. RINA Grubu 1861’de Denizcilik Sektöründe oluşan bir dizi sorun ve global ekonomik kriz nedeni ile merkez ofisi İtalya Cenova’da kurulmuş global ofis ağına sahip bir organizasyon olup; ismini “Registro Italiano Navale”’den almıştır..
RINA; IACS’ın (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) kurucu üyelerinden biridir ve aktif olarak birçok ulusal ve uluslararası teknik komite, araştırma ve geliştirme, stadart koyucu teknik çalışma gruplarında  yer almaktadır.

Kuruluş nedeni olan Denizcilik Sektörü faaliyetlerinin dıdşında grup gelirlerinin bugün önemli bir kısmını teşkil eden Petrol & Gaz, İnşaat & Tesisler, Enerji, İmalat, Ulaştırma & Lojistik, Uzay ve Havacılık, Gıda, Uluslarası Ticaret, Gıda & Tarım, Tekstil, Finans Bilgi Teknolojileri gibi tüm pazar segmentlerine toplam çözüm öneren RINA hizmetlerine ait genel bilgiler Tüm Hizmetler kısmında bilginize sunulmaktadır.

RINA Grubu bugün güçlü uluslararası ofis ağıyla tüm coğrafyaları kapsayarak; müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır konusunda uzman yeterli sayıda insan kaynakları ile faaliyetlerini rekabetçi bir yaklaşımla sürüdürmektedir.

RINA’nın sunmuş olduğu hizmetler arasında; Belgelendirme, Eğitim, Uygunluk Değerlendirmesi, Derecelendirme, Proje & Mühendislik Hizmetleri, Proje Yönetimi, Teknik Kontrol Hizmetleri, Gözetim Hizmetleri, Test & Analiz Hizmetleri sayılabilir. Bu hizmetler ilgili malzeme, ekipman/ makina, ürün, system, proje ve/ veya personele yönelik olarak gerek yeni yatırım aşamasında (CAPEX) gerekse işletmedeki tesislerdeki (OPEX) müşterilerimizin varlıklarının yönetimine yönelik olarak; referans lokal ve uluslararası standartlar, regülasyon, normlar, teknik şartnameler, lokal mevzuat çerçevesinde ele alınmaktadır. 

RINA Türkiye operasyonları İstanbul merkez ofise bağlı faaliyet gösteren Ankara ve İzmir Bölge Müdürlükleri ile tüm lokasyonları kapsamaktadır. RINA Türkiye aynı zamanda Rusya Federasyonu, Ukrayna, Hazar Denizi Ülkeleri, Orta Doğu Bölgesi operasyonları yönetiminden de sorumludur.

Organizayonel yapı ve işleyiş
RINA Grubu’nun organizasyonel yapısı RINA S.p.A ve diğer kardeş kuruluşlardan ibaret olup, bu organizasyonel yapı içerinde her bir kuruluşun sunmakta olduğu hizmetler “Biz Neredeyiz” kısmında detaylandırılmıştır. 

RINA Türkiye operasyonları hızlı büyüyen bir yapı içerisinde RINA Grubu bünyesinde bulunan tüm hizmetleri ihtiyaç her biri konusunda kalifiye uzmanları ile “Tek Şirket” konseptinde sunarak toplam çözüm ortaklığı sunabilme kabiliyetine sahiptir.

RINA Grubu politikası çerçevesinde; RINA Tükiye Yönetimi insan kaynakları gelişimi ve bilgi teknolojileri uygulamalarına özel önem vermektedir.

Denizcilik Sekörü
Denizcilik Sektöründe, RINA’nın temel iş kollarından biri olan Gemi Klaslama; yeni inşaa faaliyetlerinde plan & onay, malzedme onayı ve geminin kullanım amacına uygun olarak uluslararası kural ve standartlara uygunluğun bağımsız kontrolu esasına dayanmaktadır.

RINA’nın gemi klaslama faaliyetleri İtalyan Hükümeti tarafından olduğu gibi 70 ayrı bayrak devlet tarafından da tanınmaktadır.

Yeni gemi inşaa faliyetlerine supervise edilmesi RINA’nın tecrübesi ve teknik bilgi birikimi ile gerçekleştirilmektedir. Yeni gemi inşaa faaliyetleri önemli seviyede bilgi birikimi, tecrübe, finansal ve organizasyonel güçlü bir yapı gerektirmekte ve bu nedenle gemi sahipleri güvenilir bir klas kuruluşuna ihtiyaç duymaktadırlar. RINA denzilcilik Sektörü’nde gemi kal kuruluşları arasında global lider kuruluşlardan biri olarak uluslararası/ lokal endüstriyi koruyarak özelliklerini gelişitirerek bu konuya sunulan ilgiyi artırmaktadır.

Belgelendirme Sektörü
RINA faaliyetlerini kuruluşundan bu yana sürekli genişleterek hizmet kapsamını zenginleştirerek; belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi kapsamında global Pazar liderlerinden biri olmuştur.

RINA hizmet kapsamını genişletirken farklı müşteri ve Pazar beklentilerini dikkate alarak, hizmet verdiği alanlarda sürekli gelişim esasına işaret etmektedir.

Güvenilirlik ve sunulan sertifikaların katma değerine dair garanti olabilecek birçok akreditasyon kuruluşu ve otoritelerden akredite olmuştur. Bunlardan bazıları; APAT, BRC, GLOBALGAP, FEE ITALIA, FTA, IATF, INMETRO, ANAB, MINISTERI COMPETENTI NABCB,  SAI, ACCREDIA, SWEDAC, UNIFE, WRAP, v.b….

RINA aynı zamanda; İtalya’da faaliyet gösteren ana belgelendirme kuruluşlarını bir araya getiren CISQ (Italian Certification of Company Quality Systems)’nun kurucu üyesi olup; IQNet (The International Certification Network)’e CISQ üzeirnden bağlanarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yöentim Sistemleri belgelendirmesinde dünyanın en büyük akreditasyon karşılıklı tanıma ağına bağlanmaktadır.

Bugüne kadar RINA’nın sunmakta olduğu belgelendirme hizmetleri arasında:
Sistem Belgelendirme Hizmetleri: (ISO 9001, QS 9000, AVSQ MIA, ISO/TS 16949, TE SUPPLEMENT, ISO 3834, ISO 13485, IRIS, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000, UNI 10854, UNI EN 14065, "Blue Mark of Catering"),
• Çevre Yönetim Sistemleri Doğrulama (EMAS, EPD/LCA),
• Gıda Sektöründe Ürün Sertifikasyonu (İzlenebilirlik, BRC, IFS, EUREPGAP, UNI 10939, UNI 11020, No-GMO, Ürün Sertifikasyonu),
• Zorunlu Ürün Sertifikasyonu – CE Markalama Notified Body Hizmetleri (Direktif 95/16/EC, Direktif 89/106/EC, Direktif 97/23/EC PED, Direktif 98/37/EC, Direktif 99/36/EC, Direktif 96/48/EC, Direktif 2001/16/EC),
• İnşaat Kalitesi Sertifikasyonu/ Belgelendirmesi, Otoyol Kalitatif Seviye Belgelendirmesi, ve İnşaat/ Yapı Enerji Sertifikasyonu,
• Demiryolu Sektörü Ürün Sertifikasyonu/ Belgelendirmesi: (Direktif 96/48/EC, Direktif 2001/16/EC, demiryolu ağı işletimi teknik kabul destek hizmetleri, gözetim ve test hizmetleri, imalatçı/ montaj bağımsız kontrol hizmetleri),
• Hizmet Sertifikasyonu/ Belgelendirmesi (YEŞİL ANAHTAR (GREEN KEY), UNI 10891, Bakım Hizmetleri Belgelendirmesi, Profesyonel ENEL/ TERNA Eğitim Hizmetleri & Belgelendirmesi)
• Personel Sertifikasyonu/ Belgelendirmesi (NDT Tahribatsız Muayene teknikleri Operatör Vasıflandırma & Kalifikasyonu - EN 473/ISO 9712, RINA, SNT TC 1A, API and EN, polietilen borulama kaynakçıları - UNI 9737 ve metal kaynakçı eğitim ve sertifikasyonu and EN 287, EN 1418 ve EN 9606),
• Gözetim & Bağımsız Kontrol Kuruluşu Hizmetleri (doğrulama hizmetleri DPR 462/2001, DM 329/04, periyodik ve rutin olmayan muayene ve gözetim hizmetleri DPR 162/99- Dir. 2001/91/EC-192/2005),
• İkinci Taraf Etik/ Sosyal Uygunluk Denetimleri (WRAP, BSCI, UCEC, 4C, Kurumsal Etik Kod Denetimleri),
• Sera Gazı Emisyonu Doğrulaması & Validasyonu  (ETS, CDM),
• Risk Yönetimi (Basel 2 Derecelendirme Hizmetleri, C-TPAT).

Endüstri & Tesisler
Endüstri & Tesisler Bölümü olarak RINA Grup yüksek nitelikli uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarına, gayri menkul yatırım ortaklıkları ve yeni tesis yatırımcılarına, müteahhitlere (ana yüklenici ve alt yüklenicilere), finans kuruluşlarına ve enstitülere, sigorta kuruluşlarına, işletmeciler ve operatörlere dünyanın tüm coğrafyalarına çözüm sunmaktadır.

Yıllar içeirisinde kazanılan deneyimlerle, Endüstri & Tesisleri Bölümü’nün geleneksel hizmet alanları 149 yılı aşkın süredir genişleyerek;  hizmet verdiği sektörlerden diğer sektörlere ve pazarlara (altyapı ve ulaşım, endüstri, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve gayri menkul, bankacılık, sigorta, sosyal uzlaşma ve yenilenebilir enerji gibi konulara odaklanan uluslararası organizasyonlar gibi) profesyonel iş anlayışı ve deneyimlerini transfer etmektedir.

Temel öğeleri; ekonomik gelişimi destekleme ve buna bağlı olarak sürekli anlamda gelişen pazarlarda artan ihtiyaçlara çözüm üretmek olan Endüstri & Tesisler Bölümü Hizmetleri’nin genel başlıklar altında sunmakta olduğu hizmetler arasında şu konular bulunmaktadır:
• Detay mühendislik çözümlerinden yatırımcı mühendisliği (owner’s engineering)
• Proje gözden geçirme/ onay hizmetlerinden saha teknik kontrolluk hizmetlerine, 
• Denetim hizmetlerinden, imalat kalite kontrol/ kalite güvence mühendislik hizmetlerine;
• Sağlık-Emniyet-Çevre denetimleri, süpervize/ koçluk hizmetlerinden risk değerlendirme hizmetlerine;
ve ek olarak mühendislik hizmetleri ve özel sektör & enstitülere teknik asistanlık desteği sunulmaktadır.

 
RINA Ethical Code Guide
RINA Etik ve Davranış Kuralları Rehberi
Corporate Video
Corporate Presentation
RINA at work

İstanbul Merkez Ofis
Değirmen Sk. Nida Kule İş Merk.
No:18 Kat:9 Kozyatağı 34752
Kadıköy Istanbul TÜRKİYE
Telefon : +90.216.571 54 00
Faks : +90.216.571 54 99
info.tr@rina.org
© 2008 Rina. Tüm hakları Saklıdır. en iyi 1024x768 ve yukarı çözünürlüklerde izlenir.Web Tasarım Grimor